(+84) 90 9602 008 8am - 10 pm

Tư vấn khám chữa bệnh tại Singapore

Singapore nổi tiếng về chữa trị các bệnh nghiêm trọng. Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các bệnh viện và các bác sỹ tại Singapore.

Wendy Trịnh Minh Yến

ĐT : (+65) 906 96 288

Email: wendytrinh@tmctravelsg.com