(+84) 90 9602 008 8am - 10 pm

Danh sách các trường đối tác tại Singapore

ISC-UKEAS là đại diện chính thức của rất nhiều trường đại học hàng đầu của Singapore cũng như các trường Trung học và các trường Cao đẳng được lựa chọn bởi nhiều sinh viên quốc tế. ISC-UKEAS có thể giúp bạn học sinh, sinh viên mong muốn được du học tại Singapore ghi danh vào những trường phù hợp nhất với trình độ và khả năng tài chính của bạn.

Dưới đây là danh sách các trường đối tác tại Singapore của ISC-UKEAS